راه های ارتباطی

info@emam-hadi.com
آقای غفاری 09127192864
پاسداران - گلستان چهارم (شهید عوض توحیدی) - پلاک 133

برای ارسال کمک های مالی

کارت بانک پاسارگاد به شماره 5822 - 1977 - 2910 - 5022 به نام آقايان محمدحسين غفاري و احسان اسمي
واريز به حساب بانک پاسارگاد به شماره 282.8000.10909556.1 به نام آقايان محمدحسين غفاري و احسان اسمي
پرداخت نقدي به صندوق در جلسه